Vznik a historie společnosti

Společnost FORM Solution byla založena 25. května 2011 v Olomouci jako poradenská a obchodní společnost. Byla určena k distribuci webové služby FAMA Services, vyvíjené ve spolupráci s TESCO SW a.s. Olomouc v období října 2010 do června 2013. Společnost FORM Solution byla nositelem klíčového oborového know-how, na jehož základě byla aplikace vyvíjena. Webová služba byla z rozhodnutí TESCO SW ukončena v prosinci 2013 a celý projekt byl zastaven.

Přestože byla společnost v roce 2013 mladá a zcela se nenaplnil její původní záměr, kvůli kterému byla založena, díky nabytí cenných zkušeností započala s vývojem vlastních IT řešení již v roce 2014. Jednalo se zejména o webové služby:

 • servisní portál (databázový portál pro sběr dat (legislativa, normy, klasifikace, periody, legislativní kliče apod.) tvořící oborové know-how;
 • zkontrolujsirevizi.cz (veřejná webová služba) od roku 2014;
 • evidujsirevizi.cz (klientská webová služba) od roku 2015;
 • zadejsipozadavek.cz (klientská webová služba - žádankový systém) od roku 2017.

Dále byly do společnosti FORM Solution převedeny veškeré aktivity jednatele z předchozí činnosti OSVČ:

 • zajišťování výchozích a provozních revizí vyhrazených plynových zařízení, které jsou součástí technologických celků pro povrchovou úpravu (lakovny KNH a PP) – tyto činnosti zajišťuje pro předního dodavatele společnost GALATEK a.s. Ledeč nad Sázavou kontinuálně již 15 let;
 • projektová činnost v oboru pozemních staveb – tato činnost probíhá kontinuálně již 14 let.

Pro vše co děláme, máme formu řešení

Současné činnosti jsou rozděleny do čtyř okruhů:

Vývoj, provozování a pronájem webových služeb

Máme pro Vás formu řešení v rámci Facility Management nebo CAFM!






Software jako služba. Tento nový trend zasahuje do mnoha oborů. Společnost FORM Solution právě takový typ služby pro správu infrastruktury staveb a provozů přináší. Evidujsirevizi.cz umožňuje vést agendu revizí, kontrol, prohlídek, servisu, školení a dalších opakovaných činností v provozu.

Evidujsirevizi.cz je nový unikátní typ nástroje pro Facility Management malých a středních firem. Poskytování služby je formou Cloud Computing s distribučním modelem SAAS (Software as a Service). Zákazník tak nemusí investovat do vlastní infrastruktury a výpočetní výkon, který získá, může snadno a efektivně využívat pro běh svých firemních aplikací. Využití moderní vývojové technologie HTML 5 umožňuje zobrazování služby v jakémkoliv zařízení (Desktopu, notebooku, PDA nebo mobilním telefonu) a to bez nutnosti jakýchkoliv podpůrných aplikací.


 Spravujeme data z více jak 30 oblastí, více informací zde!​​​​​​​

Zaujala Vás některá z našich webových služeb? Kontaktujte nás - info(zavináč)evidujsirevizi.cz

Projektová činnost v oboru pozemních staveb

Máme pro Vás formu řešení Vašich stavebních záměrů!


Společnost FORM Solution se zabývá projektovou činností v oboru pozemních staveb. Rozsah projektovaných staveb, který je v současnosti realizován, je vymezen na stavby:

 • objekty pro individuální rekreaci
 • rodinné domy
 • malé administrativní objekty
 • provozní stavby 

Větší specializace je spíše na dřevostavby, zejména sruby a roubenky.  Zde spolupracujeme i s významným dodavatelem dřevostaveb - Sruby od TOMA

V rámci projektových služeb společnost zajišťuje:


3D vizualizace - statické posouzení - projekt rozvodu SV, TUV - projekt vytápění - projekt elektroinstalace - projekt hromosvodu - projekt vzduchotechniky  - PENB  - PBŘ  - projekt trvalého odnětí půdy ze ZPF  - energetické hodnocení/pasivní dům - projekty přípojek - projekt napojení na pozemní komunikaci  aj.

Potřebujete pomoci s Vaším stavebním projektem? Kontaktujte nás - projekt(zavináč)formsolution.cz


Výchozí a provozní revize vyhrazených plynových zařízení

Pomáháme i v průmyslovém odvětví, pro které máme specifickou formu řešení!


Společnost FORM Solution zajišťuje externí poradenství a služby v oblasti vyhrazených plynových zařízení pro společnosti, které vyrábějí a dodávají technologická zařízení pro povrchovou úpravu, jejichž součástí jsou plynové pece, sušárny, vzduchotechnické jednotky, odmašťovací stroje, pracoviště ožehu a jiná technologická zařízení s plynovými hořáky. Nejvýznamnějšími společnostmi, se kterými spolupracujeme, jsou GALATEK a.s., JETTI, a.s. ​​​​​​​

Pro tyto klienty zajišťujeme v místě instalace:

 • výchozí revize                        
 • provozní revize                        
 • kontroly                        
 • školení obsluhy                              
 • zpracování revizních knih
 • zpracování provozních řádů
 • poradenství o provozu plynových zařízení   


Potřebujete pomoci při realizaci Vašich plynových technologických zařízení? Kontaktujte nás - revize(zavináč)formsolution.cz


Poradenství v oblasti správy infrastruktury staveb

Každá budova nebo provoz má svou infrastukturu a své povinnosti, my máme formu řešení!


Záměrem společnosti FORM Solution v roce 2018 bude větší specializace na vytvoření portfolia služeb, jež bude směřovat na klienty z řad výrobních provozů, kteří se i přes velké úsilí  stále nedokázali zcela zorientovat v oblasti technické infrastruktury staveb a technologických zařízení. Zejména jde o legislativu a normy, které definují povinnosti provozovatele zajišťovat pravidelné revize, kontroly, prohlídky, servis, školení a jiné opakované činnosti. K tomu bude dopomáhat nejen webová služba evidujsirevizi.cz, ale i přednáškový portál vycházející z platformy servisního a databázového portálu. Nebude se jednat čistě o tzv. e-learning, ale půjde o portál využívaný pro komerční nebo nekomerční přednášky na školách. 

Okruhy primárních služeb:

 • audity stavu revizí vztahujících se k infrastruktuře staveb a technologickým zařízením
 • zavedení podpůrných IT systémů, primárně evidujsirevizi.cz
 • školení FM manažerů, správců a techniků
 • přednášky a kurzy komerční
 • přednášky na školách

Okruhy sekundárních služeb:

 • zprostředkování revizních techniků
 • zpracování provozních dokumentací
 • zpracování pasportů – digitalizace

Oborová vydavatelská činnost:

 • naše odborná publikace - FACILITY MANAGEMENT V KOSTCE pro profesionály i laiky - v prodeji zde


Potřebujete pomoci i Vy? Kontaktujte nás - poradenstvi(zavináč)formsolution.cz


Identifikační údaje společnosti

FORM Solution s.r.o.

IČO: 28658272
DIČO: CZ 28658272
Spisová značka: C 45396 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Jednatel: Petr Soukup
Tel.: +420 737 301 831
E-mail: soukup@formsolution.cz


Adresa pro doručování

Jeremenkova 1211/40b,
779 00 Olomouc

Provozní kancelář

Podolí 600, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Portfolio zkušeností jednatele 

 • 1998 – 2003

      Galatek a.s.

  projektant staveb pod technologická zařízení

  projektant drobných technologií lakoven

 • 2004 – 2011

  OSVČ Petr Soukup - PESO

  projektant pozemních staveb

 • 2002 – 2011

  OSVČ Petr Soukup - PESO

  revizní technik vyhrazených plynových zařízení

 • 2007 – 2008

  Technické a bytové služby Světlá nad Sázavou, p.o.

  ředitel

 • 2010 – 2013

  TESCO SW a.s.

  projektový manažer vývojového oddělení FAMA Services

 • 2011 - současnost

  FORM Solution s.r.o.

  jednatel 

Klíčové momenty při výše uvedených činnostech

 • 2005 – 2007 OSVČ Petr Soukup – PESO – spolupráce s architektonickým ateliérem Arch.Design project, s.r.o., Praha na řadě velmi zajímavých projektů. Pro tento ateliér byly zpočátku dodávané pouze subdodávky profesí v oboru ÚT, ELEKTRO, PLYN, VZT, GASTRO. V roce 2006 byly služby rozšířeny o realizační dokumentace staveb typu - samostatné bytové domy nebo soubor bytových domů, parkovací objekty, polyfunkční stavby apod.  Od roku 2006 pro tento ateliér a od roku 2007 přímo pro společnost GLEEDS ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. byly zajišťovány technické audity staveb se zaměřením na obory ELEKTRO, PBŘ, ŽP, VZT + KLIMA + MaR, DOPRAVA, ZTI, ÚT + MaR.​​​​​​​                                                                               
 • 2005 – 2006 OSVČ Petr Soukup – PESO – spolupráce se společností Bussmark service s.r.o., Praha. Pro tuto společnost byly zajišťovány kompletní projektové dokumentace pro developerské projekty od rodinných domů po bytové domy.                                                                                                
 • 2008 - velký útlum činnosti s nastupující ekonomickou krizí, která se naplno rozvinula v oboru pozemních staveb.                                                 
 • 2007 – 2008 Technické a bytové služby města Světlé nad Sázavou, p.o. – řízení společnosti zabývající se správou majetku města. Společnost M.C. TRITON , spol. s.r.o. zde v roce 2007 prováděla ekonomický a personální audit. Jednalo se o narovnání příspěvkové organizace, která byla do té doby ve stavu, jakoby zamrzla na počátku 90. let. S novou funkcí ředitele byly provedeny zejména činnosti:
  • vytvoření brandu společnosti (je využíván doposud);
  • zavedení podnikového IS;
  • zavedení docházkového systému;
  • zavedení SW pro odpadové hospodářství;
  • vytvoření pracovních míst – vedoucí provozu, vedoucí sběrného dvora, rozvoj pracovních míst elektro, zámečnictví, zednictví apod.;
  • pasportizace zelených ploch, škarp, hřišť, sběrných míst, veřejného osvětlení atd.;     
  • zefektivnění činností nejen ve správě majetku města, ale další komerční realizace pro privátní sektor.                                                                          
 • 2010 – 2013 FORM Solution s.r.o. – spolupráce s TESCO SW a.s. při vývoji webové služby původně s názvem e-REVIZE, pozdějším obchodním názvem FAMA Services. Tato služba byla zaměřena na evidenci revizí a opakovaných činností v provozu. Původní záměr byl vytvořit lehké a jednoduché IT řešení pro všechny zainteresované strany (provozovatelé / BOZP / revizní technici) poskytované formou SaaS. Nakonec bylo vyvinuto pouze řešení pro provozovatele. Oborové know-how dodala společnost FORM Solution a dále jej rozvíjela. Vývoj SW zajišťovala společnost TESCO SW. FAMA Services byla do ostrého provozu zavedena v roce 2012. Bohužel v roce 2013 se rozhodla partnerská společnost produkt FAMA Services dále neprovozovat a spíše se zaměřit na jiné typy a klienty zakázkového vývoje SW řešení. Webová služba FAMA Services byla koncem roku 2013 zcela zastavena.                                     
 • 2012 Nakladatelství Form Solution – v době od dubna do října byla ve spolupráci s VŠB  a doc. Ing. Františkem Kudou, CsC., Ing. Evou Beránkovou a Petrem Soukupem vytvořena lehká padesátistránková brožura FACILITY MANAGEMENT V KOSTCE pro profesionály i laiky. Účelem publikace bylo přiblížení oboru FM a poskytování této publikace při obchodních aktivitách s FAMA Services novým uživatelům. Tato publikace je stále v prodeji.
 • 2014 doposud FORM Solution s.r.o. – vývoj, provozování a pronájem webové služby evidujsirevizi.cz. Zcela nová kapitola, kdy se společnost FORM věnuje vývoji, testování, provozu a pronájmu již vlastního IT řešení. Zde jsou uplatněny pozitivní zkušenosti z vývoje FAMA Services. Při vytváření byl kladen důraz na velmi přívětivé a lehké uživatelské prostředí, legislativní podporu a spravedlivou cenotvorbu jak pro malé, tak velké uživatele. Dalším cílem bylo s rozvahou a v delším horizontu testovat ostrou aplikaci na menší skupině platících klientů v interakci s nimi a jejich daty. Tohoto cíle bylo dosaženo a evidujsirevizi.cz je v současné době 100% připravenou službou pro naše klienty, která je i nadále rozvíjena.